De Week van de Psychiatrie
De Week van de Psychiatrie is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties
en cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke
opvang. De Week van de Psychiatrie heeft tot doel de positie van cliënten in de samenleving
en in de zorg te versterken. De Week wordt gesponsord door LOC Zeggenschap in zorg.

Werkgroep Week van de psychiatrie
De landelijke werkgroep Week van de Psychiatrie bestaat uit vertegenwoordigers van
Anoiksis, de Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen, de Depressie Alliantie, LOC
Zeggenschap in zorg, RCO De Hoofdzaak en HEE.

Activiteiten van de werkgroep zijn:
- Het aandragen van het jaarthema.
- Het stimuleren en waar mogelijk ondersteunen van lokale initiatieven van
cliëntenraden, basisberaden, platforms, regionale en categorale organisaties in
het kader van de Week van de Psychiatrie.
- Het geven van informatie over het thema.
- Het (zo nodig) laten verrichten van onderzoek naar de ervaringen van cliënten en
betrokkenen.
- Publiciteit rondom het jaarlijkse thema, het benaderen van media.
- Het verzamelen van informatie over het thema en het inventariseren van
activiteiten in de regio's.
- Het (mede-)organiseren de landelijke manifestatie Breingeindag. Tijdens de
Breingeindag komen initiatieven samen en worden informatie en activiteiten
rondom het jaarlijkse thema gepresenteerd.
- Het onderhouden van de website www.weekvandepsychiatrie.nl.

Contact & Informatie
Algemene informatie kunt u vinden op de website www.weekvandepsychiatrie.nl.

In geval van vragen en voor het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen
met:Werkgroep Week van de Psychiatrie
t.a.v. Mieke Hommels, coördinator
E -mail: werkgroepwvdp@gmail.com
Informatie voor de website (o.a. initiatieven die in het kader van de Week in de regio worden
georganiseerd) kunt u ook sturen naar werkgroepwvdp@gmail.com.

Wat kun je doen in de Week van de Psychiatrie?
De landelijke werkgroep Week van de Psychiatrie kiest elk jaar een thema op basis van geluiden uit de samenleving en vanuit cliëntenorganisaties in de GGz (geestelijke gezondheidszorg), Vz (verslavingszorg) en MO (maatschappelijke opvang).
Ook dit jaar is gekozen voor een 'breed' thema. Dit betekent dat je als cliëntenraad, regionale organisatie of samenwerkingsverband het thema zelf kunt oppakken en praktisch kunt invullen.
Voorbeelden van de soort activiteit die je kunt ondernemen tijdens de Week van de Psychiatrie kun je vinden op onze website. Graag horen we van iedereen welke ideeën er bestaan over het thema en welke activiteiten worden georganiseerd zodat we deze op onze website kunnen plaatsen.

Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!

De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseerde van 18 tot en met 24 maart 2013 de 39e Week van de Psychiatrie. Het thema was "Stigma" en gaat over het beeld dat mensen hebben over psychiatrie, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang.

Downloads
Lees hier het verslag van de Breingeindag 2013 met informatie over de gezamelijke presentatie en de workshops.
Bekijk hier de presentatie van Trudy Dehue tijdens de Breingeindag
Download de Powerpoint presentatie met feitelijkheden over stigma
Programma Breingeindag (PDF)
Informatie over de Week van de Psychiatrie en de Breingeindag (PDF)

Poster Week van de Psychiatrie 2013
Persbericht Week van de Psychiatrie 2013

Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!